782 847 100

Może się wydawać, że okulista i optometrysta to ten sam specjalista. Tak naprawdę ich kompetencje są różne, dlatego warto wiedzieć czyjej pomocy właściwie potrzebujecie. Sprawdźcie na czym polega praca okulisty, a czym zajmuje się optometrysta.

Okulista

Kiedy pogarsza nam się wzrok lub odczuwamy dyskomfort związany z tym narządem, naturalnym działaniem wydaje się odwiedzenie okulisty. Całkiem słusznie, ponieważ ten specjalista zajmuje się leczeniem chorób narządu wzroku i prowadzi w ich zakresie profilaktykę.

Do podstawowych zadań okulisty należą rozpoznawanie chorób, wykonywanie badań narządu wzroku, ustalanie leczenia, dobór zaopatrzenia medycznego w celu korekcji wad wzroku (okularów i soczewek), a także przeprowadzanie chirurgicznych zabiegów na gałce ocznej.

-Okulista może nam pomóc w przypadkach, w których dochodzi do urazów w obrębie oka, albo kiedy konieczne jest usunięcie z niego ciała obcego. Nie podlega przy tym żadnym ograniczeniom w kwestii zakresu wykonywanych badań, dlatego nie musi zajmować się jedynie narządem wzroku. Zobowiązany jest jednak do wykonywania swojego zawodu zgodnie z dostępnymi i zaakceptowanymi środkami rozpoznawania chorób tak, by działać jedynie dla dobra pacjenta – tłumaczy ekspert reprezentujący salony okulistyczne OKO SYSTEM.

Wskazaniem do odbycia wizyty u tego specjalisty są problemy z widzeniem, bóle głowy i oczu oraz stwierdzone niepokojące zmiany w obrębie układu wzrokowego.

Optometrysta

Podstawową różnicą między okulistą a optometrystą jest to, że ten drugi nie jest absolwentem szkoły medycznej. Zazwyczaj osoby wykonujące ten zawód posiadają tytuł magistra fizyki w zakresie optometrii. W kierunku tym można kształcić się także na odpowiednich studiach podyplomowych. Zawód optometrysty należy do systemu ochrony zdrowia w tym samym stopniu, co zawód lekarza okulisty.

W ramach swojej pracy optometrysta dokonuje pomiarów refrakcji, czyli po prostu pomiaru wady oka, a następnie dobiera soczewki okularowe i kontaktowe o odpowiedniej mocy. Jednak, w przeciwieństwie do okulisty, nie może podjąć specjalistycznego leczenia rozpoznanej zmiany w oku.

Do czynności, które może wykonywać optometrysta należą:

 

  • pomiary wszystkich parametrów układu wzrokowego jakie potrzebne są do określenia wady wzroku,
  • edukowanie w zakresie użytkowania medycznych wyrobów służących do korekcji wzroku,
  • przepisywanie i dobór soczewek, zarówno okularowych, jak i kontaktowych,
  • rehabilitacja układu wzrokowego oraz przeprowadzanie i nadzorowanie treningu na zlecenie lekarza,
  • przeprowadzanie badań przesiewowych mających na celu wykrycie wad wzroku i odstępstw od fizjologicznych norm układu wzrokowego.